Pagina 1 van 1

Relatietherapie: is dat wat voor mij?

Geplaatst: do 21 jan 2010, 16:54
door Beheerder
"Relatietherapie" is een verzamelnaam voor alle vormen van psychotherapie die erop gericht zijn om relationele problemen tussen partners op te lossen. In iedere relatie komen spanningen, ergernissen en ruzies voor; dit is normaal en hoeft niet te duiden op een ongezonde of falende relatie. Wanneer jij en je partner echter in jullie relatie tegen problemen oplopen waar jullie zelf niet meer uit komen, staan jullie voor de keus om ofwel de relatie te beëindigen, of hulp van buitenaf in te schakelen.

Indien jullie voor het laatste kiezen kan relatietherapie uitkomst bieden. Samen met jou en je partner brengt de relatietherapeut de problemen in jullie relatie dan in kaart. Vervolgens gaan jullie tijdens de relatietherapie op zoek naar mogelijke oplossingen voor deze relationele problemen. Dit gebeurt doorgaans door middel van gesprekken tijdens therapiesessies waaraan zowel jijals je partner aan deelnemen. Hieruit kunnen onder andere nieuwe omgangspatronen en betere communicatie voortkomen, waardoor de neerwaartse spiraal doorbroken wordt en de relatie weer voor jullie beiden bevredigend wordt. De relatietherapeut biedt echter geen kant en klare oplossingen; jullie zullen beiden energie moeten steken in jezelf en je relatie om de relatietherapie te laten slagen.

Relatie problemen of relatie verdieping
Vaak wordt relatietherapie ingezet als laatste strohalm: de partners staan eigenlijk al op het punt om uit elkaar te gaan, maar geven de relatie door middel van therapie nog een laatste kans. Echter, hoe langer men wacht met het aanpakken van een moeizame relatie, hoe complexer de problemen worden. Relatietherapie is dan ook niet alleen bedoeld als laatste redmiddel, het kan bijvoorbeeld ook dienen als middel tot verdieping van een relatie. Tijdens relatietherapie kan ook duidelijk worden dat jij en je partner er alsnog voor kiezen om de relatie te beëindigen, of om een zogenaamde "proefscheiding" aan te gaan. In dat geval kan de relatietherapeut jullie begeleiden om dit proces zo soepel en respectvol mogelijk te laten verlopen.

Relatietherapie: een systeemtherapie
Evenals gezinstherapie wordt relatietherapie tegenwoordig vaak aangeduid als systeemtherapie. Deze therapieën leggen beide veel nadruk op het sociale systeem waarvan wij allemaal deel uitmaken. Iedereen maakt deel uit van meerdere sociale systemen, bijvoorbeeld in het gezin, de vriendenkring, of op het werk. Bij systeemtherapie wordt gekeken welk sociaal systeem verband houdt met de klacht. De belangrijkste personen uit dat systeem worden vaak uitgenodigd om deel te nemen aan de therapie. Bij relatietherapie is dat natuurlijk de partner, maar ook andere personen die invloed uitoefenen op de relatie en kunnen bijdragen aan een oplossing worden soms bij de therapie betrokken. Het gaat hierbij dan vaak om de kinderen, ouders, of huisgenoten van de partners.
Wanneer naar relatietherapie wordt verwezen als systeemtherapie, wordt de relatietherapeut vaak systeemtherapeut genoemd. Een systeemtherapie, en dus ook relatietherapie, kan ingezet worden naast een individuele psychotherapie.

Relatietherapie in de praktijk
Hoewel het doel in iedere vorm van relatietherapie hetzelfde is, namelijk het nader tot elkaar brengen van partners ter bevordering van hun relatie, kan de behandelmethode per relatietherapeut sterk verschillen. Dit komt omdat iedere relatietherapeut in essentie een psychotherapeut is die vanuit zijn of haar eigen psychotherapeutische visie werkt. Enkele voorbeelden van de verschillende therapeutische achtergronden van waaruit relatietherapie wordt gegeven zijn:

• Gedragstherapie als relatietherapie
Een relatietherapeut die werkt met gedragstherapie zal de nadruk leggen op de manier waarop jij en je partner elkaar met jullie gedrag beïnvloeden. Vaak versterkt het gedrag van de partners elkaar. Emoties worden bijvoorbeeld niet goed geuit door de een, terwijl de ander de vroege tekenen van spanning niet opmerkt. In de therapie zal het gedrag van jullie allebei zich ten positieve ontwikkelen.

• Psychoanalytische relatietherapie
Wanneer de relatietherapeut een achtergrond heeft in de psychoanalytische psychotherapie of psychoanalyse zal de oorzaak van de relatieproblemen vooral gezocht worden in onverwerkte emotionele conflicten uit de kindertijd. In de therapie zullen jullie verdrongen emoties uit het verleden opnieuw beleven. Op die manier kunnen de emoties die een gezonde relatie in de weg staan alsnog verwerkt worden.

• Oplossingsgerichte relatietherapie
Wanneer de relatietherapie is gebaseerd op oplossingsgerichte therapie wordt er niet onderzocht hoe de relatieproblemen zijn ontstaan, maar moeten jij en je partner zich voorstellen hoe de relatie zou zijn wanneer alle problemen zouden zijn opgelost. Jullie concentreren zich vervolgens op de momenten dat de relatie wél soepel verloopt.

• Relatietherapie via internet
Tegenwoordig zijn er ook relatietherapeuten die online relatietherapie aanbieden via internet. De therapeuten die aangesloten zijn bij dit forum bieden deze therapievorm niet aan. Wel beantwoorden zij gratis online jouw vragen bij stel je relatie-vraag.
Bij internettherapie als relatietherapie zijn diverse behandelmethoden mogelijk, afhankelijk van de theoretische achtergrond van de internettherapeut.

• Alternatieve relatietherapie
Ook binnen de alternatieve geneeswijzen wordt relatietherapie aangeboden. Bijvoorbeeld ‘voice dialogue’, waarbij jede dialoog aan gaat met de verschillende kanten van jouw persoonlijkheid. Voice dialogue is een vorm van alternatieve gesprekstherapie die vaak als relatietherapie wordt ingezet.
Bovenstaande is slechts een greep uit soorten psychotherapie die worden toegepast als relatietherapie. Daarnaast zijn er veel relatietherapeuten die voor ieder koppel de meest geschikte therapie of mix van methoden kiest om mee te werken.

Kanttekeningen bij relatietherapie
Omdat de werkwijze van relatietherapeut tot relatietherapeut enorm kan verschillen, is niet iedere relatietherapie geschikt voor alle mensen of alle soorten relatieproblemen. Het is daarom belangrijk om van te voren te overwegen of de werkwijze van een relatietherapeut past bij jullie specifieke relatieproblemen en bij jou als mens. Het kiezen van de meest geschikte vorm van relatietherapie verschilt daarin weinig van het kiezen van een therapie in het algemeen. Wanneer de problemen voornamelijk van seksuele aard zijn heeft men soms meer baat bij therapie door een seksuoloog.

Bij welke klachten
Relatietherapie kan worden ingezet bij een groot scala aan relatieproblemen. Wanneer jij en je partner vaak hevige ruzies hebben, langzaam 'uit elkaar groeien', waarbij jaloezie of ontrouw. speelt of wanneer jullie seksuele problemen hebben kunnen jullie baat hebben bij relatietherapie. Ook wanneer de relatie een rol speelt in individuele psychische klachten van jou of je partner kan relatietherapie overwogen worden. Voorbeelden van individuele klachten zijn:

• Depressiviteit
Depressiviteit is veelomvattend: de symptomen kunnen uiteen lopen van lichtgeraaktheid tot het overwegen van zelfmoord.

• Angst
Angst is een van de sterkste emoties die men kan ervaren. Ondanks het feit dat angst ook positieve functies vervult, hangen veel gezondheidsklachten samen met angst. Het lijden aan bijvoorbeeld faalangst of een fobie kan ingrijpende gevolgen hebben.

• Onzekerheid
Een gebrek aan assertiviteit of een lichte verlegenheid lijken op het eerste gezicht onschuldige kwaaltjes. Onzekerheid kan echter zo'n grote invloed uitoefenen dat men het hele doen en laten af laat hangen van deze gedachten en emoties.

Duur van relatietherapie
Hoe lang relatietherapie duurt is afhankelijk van zowel de relatieproblemen als van de gekozen vorm van relatietherapie. Als gemiddeld uitgangspunt kan 10 tot 20 wekelijkse of tweewekelijkse sessies worden genomen.

Heb je behoefte aan een persoonlijk gesprek?
Neem dan contact op met een relatietherapeut bij jou in de buurt:

Is er geen relatietherapeut bij jou in de buurt? Kom dan binnenkort even terug. Steeds meer psychologen sluiten zich aan bij Relatietherapie ONLINE van Psycholoog NU.

Bron:
http://www.therapiehulp.nl