Pagina 1 van 1

De relatietherapeut als laatste redmiddel

Geplaatst: di 03 nov 2009, 19:27
door Beheerder
De relatietherapeut als laatste redmiddel
Een relatietherapeut kan je helpen om samen met je partner tot inzichten te komen. Inzichten die je tot nu toe wel vermoed had, maar nog nooit ook écht zo gezien had. Vaak worden inzichten pas verkregen als het kalf al verdronken is, als het leed al geschied is. Kortom: als de fout al begaan is en je jij en je partner al té ver uit elkaar gegroeid zijn.

Hieronder staat een aantal kernvragen die de relatietherapeut ongetwijfeld met jou en je partner zal bespreken. Kijk na het lezen eens of je er zelf kunt uitkomen met je partner.
Zo niet, dan heb je in ieder geval een goede reden om toch eens een relatietherapeut te bezoeken!

1. Hoe praat je met elkaar?
2. Wat is een gezonde relatie?
3. Schuldgevoelens binnen een relatie
4. Hoe laat je je relatie groeien?
5. Groeien is aanpassen

1. Hoe praat je met elkaar?
Hoe doe je dat, praten met elkaar als er een kink in de kabel is? En wat moet je dan precies vragen? Soms zijn antwoorden op moeilijke vragen helemaal niet zo moeilijk. Zeg waar het op staat: ‘Ik wil met je praten over hoe ik jou nu beleef ”. Of: “Ik vind het prettig als je naar mij wilt luisteren. En dat je moeite doet om te kijken hoe we weer contact kunnen krijgen. Wil je dat doen?”

Je hebt elkaar ooit (stilzwijgend) beloofd om te blijven praten met elkaar. En je hebt niet beloofd dat je voor altijd dezelfde zou zijn, of dat je persé voor altijd bij elkaar zou blijven. Dat zijn dingen die niet te beloven zijn, want je weet nooit hoe het leven loopt. De inzet van een eerlijk en open gesprek moet niet zijn dat je koste wat het kost bij elkaar moet blijven. Ook al ben je nog zo bang om te scheiden,

Als je het bovenstaande onder ogen durft te zien, wordt praten geen verkapte lijmpoging, maar een écht gesprek. Wees allebei bereid naar elkaar te luisteren, ook als het je dingen hoort die je niet wilt horen. Laat je niet teveel beïnvloeden door de gedachten en gevoelens van de ander. Als je de bereidheid laat zien gevoelens te willen delen op de momenten dat het erop aankomt, dan bevestig jullie liefdesrelatie. Het laat zien dat je er bent voor elkaar, in ieder geval als gesprekspartner. En dat je het nog steeds kunt opbrengen om aandacht te hebben voor elkaar. Zo laat je zien dat die ander nog steeds betekenis voor je heeft.

Ook al is je partner niet meer die spontane persoon die je ooit leerde kennen, zolang je de intentie maar hebt naar elkaars verhaal te luisteren. Als je dan ook nog vanuit je hart durft te antwoorden - eerlijk en respectvol- , dan is de basis voor een relatie nog steeds aanwezig.

Zoek elkaar op als het moeilijk gaat.

2. Wat is een gezonde relatie?
Denkt u soms: heeft deze relatie nog kans van slagen? Is de manier waarop wij met elkaar omgaan normaal? Zulke vragen krijgt de relatietherapeut regelmatig voorgelegd. Men wil een oordeel over wat een relatie nu inhoudt. Of: zou moeten inhouden. Het liefst geleverd met een lijst van verbeterpunten in termen van een APK-keuring. Wat ‘een gezonde relatie’ of ‘een goede relatie’ voor anderen inhoudt, is niet aan de relatietherapeut om te beoordelen. De relatietherapeut moet je meer zien als een buitenstaander die naar jullie gaat kijken.

Natuurlijk is het logisch dat koppels worstelen met de vraag wat normaal is en wat niet. De omgeving probeert een stel soms haar eigen normen en waarden op te leggen. “Die is niet geschikt voor jou. Je kunt wel iets beters krijgen”. Het oordeel van vrienden, buren en familie krijg je ongevraagd en is vaak niet mals. Sommige opvoedboeken zeggen precies hoe het zou moeten zijn (en dat is net iets anders dan hoe je het zelf doet). Ook in vrouwenbladen en reclamespotjes zie je niets anders dan vlotte stellen en stralende kinderen die 24 uur per dag gelukkig zijn. Mede door dit soort ideaalbeelden voelen zich tegenwoordig vaak tekort schieten. Naar hun partner, hun kinderen, maar ook naar hun kennissenkring of hun ouders. Waarom lukt ons niet wat andere gezinnen en stellen wel lukt?

3. Schuldgevoelens binnen een relatie
Schuldgevoelens staan het vermogen tot verandering in de weg. Opgelegde regels over hoe het zou horen, zorgen er voor dat een relatie niet kan groeien. Het begrip een ‘gezonde’ relatie is niet een vastgelegde norm. De relatietherapeut doet niet aan ziekteleer of het toepassen van etiquette. Ook wordt er bij relatietherapie niet gewerkt met een ISO-norm voor het perfecte huwelijk.

Maar er zijn twee situaties die onacceptabel zijn:
1. Geweld binnen een relatie (met of zonder kinderen)
2. Als je beiden diep ongelukkig wordt van elkaars aanwezigheid

Als je geen verandering in de tweede situatie weet aan te brengen, ga dan uit elkaar. Maar als beiden nog steeds het uitgangspunt hebben de relatie vorm te geven zoals jullie beiden willen: vecht er dan voor!

Een relatietherapeut zou u met statistieken om de oren kunnen slaan, maar doet dit niet. Want als 90% van de relaties op een bepaalde manier verloopt, dan kan het best dat je ervoor kiest die andere 10% te zijn. Dit betekent niet dat psychologisch onderzoek niet van belang is, maar er moet geen er valse zekerheid gekweekt worden. Zo is het niet slim om je vast te klampen aan feitenkennis als norm over hoe het hoort. Want statistieken vertellen niet hoe je samen verder moet.

4. Hoe laat je je relatie groeien?
Er wordt door de relatietherapeut niet naar een relatie gekeken als ziek of gezond. En niet het individueel functioneren van een partner staat centraal, maar de gehele situatie. Een persoon op zich is namelijk geen vast gegeven, maar een iemand die steeds weer zijn eigen beslissingen maakt. Het gedrag dat je vertoont is ontstaan uit je verleden. In wisselwerking met de omgeving waarin je toen functioneerde, is je gedrag van nu ontstaan. Je stoere kant zorgde dat je overleefde. Met je grote inzet op je werk en thuis kreeg je de juiste aandacht en waardering. En als je lang genoeg doordramde kreeg je je zin.

Doordat je deel uitmaakte van het gezin waarin je opgroeide, heb je gedrag vertoont dat daar het beste bij paste. En dat gedrag heeft er voor gezorgd dat je een bepaald zelfbeeld kreeg. Vanuit dat zelfbeeld heb jij jezelf en je omgeving ervaren. Je voelde je op een voetstuk geplaatst, of je voelde je een buitenbeentje.
Doordat je soms teruggrijpt op die oude situatie, maakt dat je soms uit het oog verliest dat je nu samen in het hier-en-nu leeft. Als je zegt: “Zo ben ik nu eenmaal opgevoed”, zorgt dat je je blijft focussen op een beeld van toen. De uitdagingen waar je samen met je partner voor staat verlies je dus uit het oog op deze manier.

5. Groeien is aanpassen
Als je wilt dat een relatie groeit, moeten beide partners zich aanpassen aan de veranderde
omstandigheden. Zo ontdekken de partners steeds weer nieuwe kanten van zichzelf. Zo worden verschillen van elkaar geaccepteerd en worden levensthema’s verwerkt. Verandering van jezelf en de ander gaat niet altijd zonder slag of stoot. Het heeft tijd nodig om een nieuwe kijk op jezelf en de ander te krijgen. Een levendige en groeizame relatie kent een bepaalde dynamiek. Pijnlijke onderwerpen verdwijnen op een natuurlijke wijze naar de achtergrond, omdat ze worden besproken met elkaar. Ook mag de ene partner best eens terugkomen op een onderwerp, zonder dat hij of zij het verwijt krijgt te zeuren. Partners pinnen elkaar niet vast op hoe ze vinden dat de ander hoort te zijn. Partners in een groeizame relatie geven elkaar ruimt voor ontwikkeling.

En? Heb je nieuwe inzichten gekregen? Tijd om nu echt eens in relatietherapie te gaan?

Hoe het ook allemaal zal lopen: veel succes met wat je ook gaat doen!

Relatietherapie ONLINE van Psycholoog NU

Heb je een vraag die je aan 1 van onze relatietherapeuten wilt stellen, ga dan naar stel je relatie-vraag.

Is er geen relatietherapeut bij jou in de buurt? Kom dan binnenkort even terug. Steeds meer psychologen sluiten zich aan bij Relatietherapie ONLINE van Psycholoog NU.